Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Kinderen leren bewegen met kinderfysiotherapie

Lekker rennen, springen en spelen, voor de meeste kinderen is het vanzelfsprekend. Helaas zijn er ook kinderen en jongeren bij wie dat niet zo gemakkelijk gaat. Om te voorkomen dat ze langs de zijlijn blijven staan, helpt de kinderfysiotherapeut ze beter bewegen.
 

Wat is kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de motoriek af van wat gebruikelijk is.

Dit kan een gevolg zijn van een aandoening van:

 • de zintuigen
 • de organen
 • het zenuwstelsel
 • het houdings- en bewegingsapparaat

Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Zij hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met een beperking toch optimaal te functioneren.

Al deze kinderen hebben baat bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer een kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt er een intake plaats. Uw kind wordt geobserveerd en onderzocht om een zo compleet mogelijk beeld van zijn of haar motorische mogelijkheden te krijgen. Hierbij houden we rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden. We bespreken de bevindingen vervolgens met u en eventueel met de verwijzer en stellen zo nodig een behandelplan op.

De behandeling is erop gericht om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind spelenderwijs te stimuleren. Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt onder meer bij jonge baby’s en bij kinderen met een ernstige handicap. Een belangrijk aspect van de behandeling vormen de adviezen voor de thuissituatie, op school, tijdens sporten en spelen.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Bij baby’s:

 • wanneer de baby een duidelijke voorkeurshouding heeft (hoofdje steeds naar één kant draait of één lichaamshelft meer beweegt dan de andere)
 • wanneer de baby veel huilt of heel gespannen is
 • bij voedingsproblemen
 • wanneer contact met de omgeving moeilijk is
 • wanneer de ontwikkeling duidelijk langzamer is dan bij leeftijdsgenootjes

Bij peuters, 2 tot 4 jaar:

 • wanneer de peuter laat of afwijkend loopt, veel struikelt
 • wanneer er een opvallend verschil is tussen de linker en rechter lichaamsfuncties
 • wanneer een kind moeite heeft met peutermotoriek zoals leren rennen, springen, klimmen en fietsen op een driewieler

Bij basisschoolkinderen:

 • bij problemen na een ziekte of ongeval
 • wanneer een kind onhandiger of minder soepel is in de grove motoriek dan leeftijdsgenootjes
 • wanneer een kind moeite heeft met de fijne motoriek 
 • bij een houdingsafwijking
 • bij ademhalingsproblemen zoals astma

Kinderfysiotherapie bij Westduinen in Den Haag

De specialisten die uw kind behandelen zijn Wilma Verlaan en Charlotte Koelen. Wilt u meer informatie over de behandeling of direct een afspraak maken? Bel 070-3546020 of stuur een bericht.