Privacy

U hebt het recht uw eigen gegevens in te zien.
De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen de verwijzend arts wordt op de hoogte gesteld van de behandeling.
Bij afsluiting van de behandeling, of indien nodig tussentijds, wordt er een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U mag dit verslag inzien voordat dit naar de arts gestuurd wordt.

De praktijk verstrekt alleen gegevens aan derden indien wij hier een schriftelijk verzoek van u ontvangen met een door u getekende machtiging tot het verstrekken van medische gegevens.
Vertrouwelijke (medische) gegevens kunnen alleen aan u zelf per brief worden meegeven of via een beveiligde email verbinding (zorgmail) worden verstuurd.

Wij kunnen uw emailadres gebruiken voor praktische zaken zoals correspondentie over lopende afspraken of het sturen van een vragenlijst over uw ervaringen binnen de praktijk. Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt.